Zakaz wyrzucania odpadów budowlanych do kontenerów

Bezwzględny zakaz wyrzucania odpadów  budowlanych i wszelkiego rodzaju odpadów do kontenerów. Ogród jest monitorowany i niestosowanie się do zakazu będzie obciążane  kosztami wywozu tych odpadów.