Uchwała Zarządu 17/2022

Na podstawie Uchwały 17/2022  z dnia 27.09.2022 r., pełniącym obowiązki prezesa ROD „Magnolia” w Kielcach, do zakończenia kadencji tj. do maja 2023 r., będzie dotychczasowy wiceprezes Jerzy Król.

Zarząd uprawomocnił pełniącego obowiązki prezesa Jerzego Króla do podejmowania decyzji organizacyjnych, personalnych, merytorycznych i finansowych związanych z działalnością ROD „Magnolia” w Kielcach, w tym do kontynuowania prac związanych z rozbudową wodociągu na terenie ogrodu działkowego.