Przegląd działek 2023 ROD Magnolia

Dnia 24 czerwca 2023r. odbył się coroczny przegląd działek, który rozpoczął się o godzinie 10. W związku z tym że pogoda nie dopisała wielu działkowiczów było nieobecnych. Dnia 1 lipca zostanie dokończony przegląd działek dla działkowiczów nieobecnych w pierwotnym terminie. Bardzo prosimy o wcześniejsze przygotowanie stanu liczników prądu i wody. Prosimy również o przekazanie uwag …

21 Kwietnia 2023r Walne Zebranie

Walne Zebranie otworzył Pan Jerzy Król pełniący funkcję Prezesa ROD „Magnolia” Po otworzeniu zebrania zaproponował p. Jerzy  Król na przewodniczącego P. Stanisława  Kota ,którego kandydaturę zebrani poparli. Następnie spotkanie odbyło się wg. programu. Na zebraniu dokonano  uzupełnienia składu Zarządu ROD. Po dyskusji ustalono również opłatę za działkę  za rok 2023.

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 13 stycznia 2023 r. – 13.01.2023

Krajowy Zarząd PZD informuje, iż w dniu 12 stycznia 2023 roku uchwałą nr 1/2023 przyjął wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD  w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w ROD w roku 2023 oraz wzorów druków do przeprowadzania tych zebrań. W roku 2023 w ROD odbędą się ponownie walne zebrania sprawozdawcze (konferencje …

Uchwała Zarządu 17/2022

Na podstawie Uchwały 17/2022  z dnia 27.09.2022 r., pełniącym obowiązki prezesa ROD „Magnolia” w Kielcach, do zakończenia kadencji tj. do maja 2023 r., będzie dotychczasowy wiceprezes Jerzy Król. Zarząd uprawomocnił pełniącego obowiązki prezesa Jerzego Króla do podejmowania decyzji organizacyjnych, personalnych, merytorycznych i finansowych związanych z działalnością ROD „Magnolia” w Kielcach, w tym do kontynuowania prac …

Pożegnanie Prezesa

Z żalem pożegnaliśmy Józefa Staweckiego, który odszedł od nas 26 września 2022 roku. Przez ponad 13 lat z ogromnym zapałem pełnił funkcję Prezesa Rodzinnych Ogródków Działkowych „Magnolia” w Kielcach. Niestrudzenie, z pasją, dążył do tego, aby nasz ogród działkowy stawał się coraz piękniejszą oazą wypoczynku dla działkowców i ich rodzin. Unowocześniał infrastrukturę, wprowadzał nowości, dbając …

Budowa wodociągu

Informujemy, że od 3 października 2022 r., na terenie ROD „Magnolia” w Kielcach, trwają prace ziemne. Ma to związek z budową wodociągu w alejach: Bratków, Astrów, Różanej i Krokusów. Prosimy działkowców o terminowe dokonywanie wpłat na budowę wodociągu – druga rata w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2022 r.

Nowy gospodarz

Informujemy, że nowym gospodarzem ROD „Magnolia” w Kielcach został pan Rafał Baradziej. tel. 888 136 273 Gospodarz ogrodu jest odpowiedzialny za: – łączność działkowców z Zarządem ROD „Magnolia” – umieszczanie w gablotach ogłoszeń, ważnych informacji i komunikatów przekazywanych przez Zarząd – informowanie Zarządu o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu ogrodu – dbanie o wygląd zewnętrzny, utrzymywanie porządku …

Ogłoszenie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Magnolia” pilnie poszukuje chętnego na stanowisko Gospodarza Ogrodu na część etatu. Warunki pracy i płacy do omówienia w biurze Zarządu (Dom Działkowca przy ul. Gustawa Morcinka 1). Biuro czynne jest w środy w godz. 14.00 – 16.00 oraz soboty w godz. 12.00 – 14.00. Zainteresowanych prosimy również o kontakt telefoniczny codziennie …

Cennik na 2021 r.

Przypominamy o corocznej opłacie za działkę. Opłatę należy dokonać do 30 czerwca 2021 r.   Osoby które jeszcze nie dokonały wpłat zaległych, prosimy o jak najszybsze wpłacenie zaległości.   Wpłaty można dokonać w naszym biurze w Domu Działkowca, albo przelewem na konto bankowe.   Biuro otwarte w godz.: środa: 14:00-16:00 sobota : 12:00–14:00   Nr …

Odbyły się Dożynki Działkowców

Dożynki Działkowców odbyły się we wtorek 15 sierpnia o godzinie 12.00 w kościele Św. Maksymiliana Kolbego w Kielcach. Odprawiona została Msza święta w intencji Działkowców i ich rodzin wraz z poświęceniem plonów z działek. Reprezentanci naszego ogrodu działkowego również brali udział w wystawie plonów i Mszy św.

Coroczna opłata za działkę

Przypominamy o corocznej opłacie za działkę. Opłatę należało dokonać do 15 czerwca.   Osoby które jeszcze nie dokonały wpłaty, prosimy o jak najszybsze wpłacenie zaległości.   Wpłaty można dokonać w naszym biurze w Domu Działkowca, albo na konto bankowe.   Biuro otwarte w godz.: środa: 14:00-16:00 sobota : 12:00–14:00   Nr konta bankowego:  40 8493 …

120-lecie ruchu ogrodnictwa działkowego

Obchody 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego 1 lipca 2017 r. w Koźminie Wielkopolskim                Najstarszy ogród działkowy w Polsce i Europie zlokalizowany jest w Koźminie Wielkopolskim. W tym roku kończy 193 lata. 1 lipca tego roku był miejscem uroczystości inauguracyjnych ogólnopolskie obchody 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Przedstawiciele ze …

Porady prawne dla działkowców

Porady prawne Porady prawne dla organów ROD i Działkowców z terenu województwa świętokrzyskiego odbywają się w każdy czwartek w godz. 10.00 a 15.00 pod numerem tel. 41 34-23-669 lub osobiście w siedzibie biura Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach przy ul. Boh. Warszawy 4. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wszelkie zapytania prawne można kierować w miarę dostępności …