Opłaty

Opłaty obowiązujące w 2019 r.

 

Opłaty naliczone za działkę 300 m²

lp

Nazwa składnika

za

Stawka /zł/

Kwota/zł/

1.

składka członkowska

działkę

6,00

6,00

2.

Opłata ogrodowa w tym:

– na działalność statutową

– na zarząd ROD

-wywóz śmieci, utrzymanie czystości

– utrzymanie bezpieczeństwa Ogrodu,

– remonty bieżące

1 m²

0,62

186,00

30,00

36,00

63,00

30,00

27,00

3.

Opłata za wodę

1 m²

0,23

69,00

4.

Opłata inwestycyjna

Od działki

20,00

 

RAZEM

   

281,00 zł

 

OPŁATĘ ZA DZIAŁĘ NALEŻY DOKONAĆ

DO 15 czerwca 2019 r.

/Po tym terminie są naliczane odsetki ustawowe za zwłokę/

 

Opłatę za działkę można wpłacić w kasie w Domu działkowca, lub na konto bankowe.

Konto bankowe w Banku ING:

68 1050 1416 1000 0090 3157 0030

 

2.Opłata jednorazowa coroczna za energię elektryczną – 15 zł

/ poza opłatą za zużycie 1 kWh po 61 gr. – za minimum 10 kwh

 

3. – Opłata inwestycyjna przy nabyciu działki – 800 zł

Wpisowe na członka P.Z.D. – 200 zł

Przejmująca działkę osoba bliska opłaca wyłącznie wpisowe.

 

4. – Odpłatność za wynajem Domu Działkowca:

a) imprezy, przyjęcia, itp – 500 zł + media wg. wskazań liczników

b) kaucja – 200 zł

c) wynajęcie dla działkowców – 300 zł

 

ZARZĄD

R.O.D. „MAGNOLIA”