21 Kwietnia 2023r Walne Zebranie

Walne Zebranie otworzył Pan Jerzy Król pełniący funkcję Prezesa ROD „Magnolia” Po otworzeniu zebrania zaproponował p. Jerzy  Król na przewodniczącego P. Stanisława  Kota ,którego kandydaturę zebrani poparli.

Następnie spotkanie odbyło się wg. programu. Na zebraniu dokonano  uzupełnienia składu Zarządu ROD. Po dyskusji ustalono również opłatę za działkę  za rok 2023.