Coroczna opłata za działkę

Przypominamy o corocznej opłacie za działkę.

Opłatę należało dokonać do 15 czerwca.

 

Osoby które jeszcze nie dokonały wpłaty, prosimy o jak najszybsze wpłacenie zaległości.

 

Wpłaty można dokonać w naszym biurze w Domu Działkowca, albo na konto bankowe.

 

Biuro otwarte w godz.:

środa: 14:00-16:00

sobota : 12:00–14:00

 

Nr konta bankowego: 

40 8493 0004 0000 0012 1747 0001

 

Opłaty naliczone za działkę 300 m²

lp

Nazwa składnika

za

Stawka /zł/

Kwota/zł/

1.

składka członkowska

działkę

6,00

6,00

2.

Opłata ogrodowa w tym:

– na działalność statutową

– na zarząd ROD

-wywóz śmieci, utrzymanie czystości

– utrzymanie bezpieczeństwa Ogrodu,

– remonty bieżące

1 m²

0,62

186,00

30,00

36,00

63,00

30,00

27,00

3.

Opłata za wodę

1 m²

0,23

69,00

4.

Opłata inwestycyjna

Od działki

20,00

 

RAZEM

   

281,00 zł