Uchwała Zarządu 17/2022

Na podstawie Uchwały 17/2022  z dnia 27.09.2022 r., pełniącym obowiązki prezesa ROD „Magnolia” w Kielcach, do zakończenia kadencji tj. do maja 2023 r., będzie dotychczasowy wiceprezes Jerzy Król.

Zarząd uprawomocnił pełniącego obowiązki prezesa Jerzego Króla do podejmowania decyzji organizacyjnych, personalnych, merytorycznych i finansowych związanych z działalnością ROD „Magnolia” w Kielcach, w tym do kontynuowania prac związanych z rozbudową wodociągu na terenie ogrodu działkowego.

Pożegnanie Prezesa

Józef Stawecki

Z żalem pożegnaliśmy Józefa Staweckiego, który odszedł od nas 26 września 2022 roku.
Przez ponad 13 lat z ogromnym zapałem pełnił funkcję Prezesa Rodzinnych Ogródków Działkowych „Magnolia” w Kielcach.

Niestrudzenie, z pasją, dążył do tego, aby nasz ogród działkowy stawał się coraz piękniejszą oazą wypoczynku dla działkowców i ich rodzin. Unowocześniał infrastrukturę, wprowadzał nowości, dbając jednocześnie o koszty wszelkich inwestycji.

Tylko w bieżącym roku wzbogacił nas, przeprowadzając ogromne inwestycje: fotowoltaikę i pompę ciepła. Zmobilizował działkowców do unowocześnienia instalacji wodnej tak, aby woda była na każdej działce codziennie.

Dzięki Jego staraniom i nieustającym zachętom, działkowcy, nawet ci oporni, porządkowali swoje działki i upiększali je. Zaowocowało to właśnie w bieżącym roku.

W dniu 24 września br. na uroczystości Krajowych Dni Działkowca 2022, które odbyły się w Warszawie, ogłoszone zostały wyniki konkursu krajowego dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku działkowców”. Zajęliśmy IV miejsce.
Zdobyliśmy tytuł „ROD 40-lecia Polskiego Związku Działkowców” oraz nagrodę pieniężną w wysokości 6 000 zł. Sam, niestety nie zdążył już odebrać nagrody. Ze szpitala kibicował przedstawicielom ROD „Magnolia”, którzy pojechali do Warszawy, aby z dumą odebrać to piękne wyróżnienie.

Pamiętając o wielkiej pracowitości, pasji, ale i ogromnych ambitnych planach Prezesa, postaramy się nie zaprzepaścić jego dzieła.

Budowa wodociągu

Informujemy, że od 3 października 2022 r., na terenie ROD „Magnolia” w Kielcach, trwają prace ziemne. Ma to związek z budową wodociągu w alejach: Bratków, Astrów, Różanej i Krokusów.

Prosimy działkowców o terminowe dokonywanie wpłat na budowę wodociągu – druga rata w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2022 r.

Nowy gospodarz

Informujemy, że nowym gospodarzem ROD „Magnolia” w Kielcach został pan Rafał Baradziej. tel. 888 136 273

Gospodarz ogrodu jest odpowiedzialny za:

– łączność działkowców z Zarządem ROD „Magnolia”
– umieszczanie w gablotach ogłoszeń, ważnych informacji i komunikatów przekazywanych przez Zarząd

– informowanie Zarządu o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu ogrodu
– dbanie o wygląd zewnętrzny, utrzymywanie porządku wokół Domu Działkowca
– wykonywanie drobnych napraw i konserwacji w infrastrukturze ogólnej ogrodu
– sprawdzanie stanu technicznego infrastruktury ogólnej ogrodu, (tj. ogrodzenia ogólnego, bram wjazdowych, furtek, słupów energetycznych, instalacji wodociągowej elektrycznej)
– zawiadamianie Zarządu o rażącym lub uporczywym naruszaniu Regulaminu ROD przez działkowców lub inne osoby
– dbanie o właściwą gospodarkę odpadami, zbiórkę i wywózkę śmieci: kontrolowanie przestrzegania segregacji odpadów przez działkowców, jest upoważniony do upominania  działkowców nie stosujących się do regulaminu segregacji odpadów i zgłaszania tego faktu Zarządowi ROD
– dokonywanie odczytu liczników pomiarowych poboru wody
– w uzasadnionych przypadkach i wyznaczonych terminach umożliwienie działkowcom wjazdu na teren ogrodu

 

(Za szkody spowodowane wjazdem na teren ogrodu odpowiada działkowiec
i jest zobowiązany do ich usunięcia)